Xhockware i S&T podpisują umowę dystrybucyjną na polski rynek

Początków maja 2020 r. Xhockware i S&T Poland podpisały umowę partnerską na dystrybucję portfela Xhockware dla Handlu Detalicznego na terytorium Polski.
Koncentruje się na cyfryzacji podróży klienta w sklepie, nasze działania będą skoncentrowane na naszej platformie SmartCheckout, zrobotyzowany operator, który prawie eliminuje czas integracji i kosztów, nasz zbiór aplikacji dla konsumentów i pracowników sklepu, a także nasz pakiet gotówki i gotówki Self-services, oferując self-checkout i płatności stacji w skalowalnych rozwiązań, aby dopasować każdy scenariusz operacyjny i budżet.

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es